Hemmeligekontakter hjemmeside
Brukernavn
Passord

Generelle vilkår og betingelser


Vilkår for brukGenerelt


Generelle vilkår og betingelser gjelder for besøk og bruk av denne nettsiden, samt ved andre tjenester som tilbys av oss. Les nøye gjennom gjeldene vilkår og betingelser før du begynner å bruke nettsiden og / eller våre tjenester. Dersom du er uenig i en eller flere av punktene I våre vilkår og betingelser, ber vi deg om og umiddelbart avslutte besøket på nettsiden. Nåværende og fremtidige besøk på denne nettsiden og / eller bruk av våre tjenester innebærer at du aksepterer alle vilkår og betingelser i sin helhet og uten reservasjoner. For å bruke nettsiden og tilhørende inkluderte tjenester, er registrering påkrevd. Det kreves også at den enkelte bruker oppretter en konto med tilhørende personlige innloggingsdetaljer.

Artikkel 1. Definisjoner


1.1
Festivus Media BV: Festivus Media BV, Handelskade 68, Nederland, er eier og operatør. Heretter referert til som: "Festivus Media BV"
1.2
Konto: Brukerens personlige miljø inne på plattformen hvor brukeren kan oppgi personlige opplysninger og preferanser. Brukeren får tilgang til nevnte forhold ved å logge seg inn med personlige innloggingsdetaljer. Profilen er synlig for andre brukere på plattformen.
1.3
Melding: Skjult digital kommunikasjon som brukeren kan utveksle med andre brukere på plattformen dersom brukeren har full tilgang til plattformen. Meldingene er synlige inne på brukerens konto.
1.4
Poeng («credits»): Den virituelle valutaenheten inne på plattformen, som brukeren får etter bestemmelsene i artikkel 4. Brukeren kan ved hjelp av poeng få fullstendige tilgang til plattformen og dermed mulighet til å f.eks sende meldinger og tilgang til å se innholdet på nettsiden.
1.5
Innhold: Alt av materialet som brukeren har postet og sendt på plattformen, som er inkludert, men ikke begrenset til: profilen, meldinger og øvrig materiale.
1.6
Tjeneste: Alle tjenestene som Festivus Media BV leverer til brukeren, som beskrevet i artikkel 3
1.7
Innloggingsdetaljer: Kombinasjonen av brukernavn og passord oppgitt av brukeren hvorpå brukeren får tilgang til egen konto og gjennom denne kan bruke plattformen.
1.8
Intellektuelle eiendomsrettigheter: Alle intellektuelle rettigheter, slik som opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter, designrettigheter, handelsnavnrettigheter, databaserettigheter og nærstående rettigheter, domenenavn og kunnskap, og tilhørende relaterte rettigheter.
1.9
Bruker: Den naturlige personen som har opprettet en konto, som har akseptert disse vilkårene for bruk og dermed kan benytte seg av å bruke plattformen.
1.10
Vilkår for bruk: Disse brukervilkårene fra Festivus Media BV, som former en bindende avtale mellom bruker og Festivus Media BV
1.11
Part (er): Festivus Media BV og / eller bruker
1.12
Plattform: Den utviklede programvaren fra Festivus Media BV som er tilgjengelig via nettsiden, som brukeren kan benytte seg av etter at vedkommende har opprettet en brukerprofil.
1.13
Personvernerklæring : Personvernerklæringen beskrives under personvern
1.14
Hyperlink (kobling): hovedformålet med hyperlinker er å presentere informasjon og brukerrettigheter

Artikkel 2. Generelt


2.1
Disse vilkår og betingelser gjelder mellom Festivus Media BV og brukeren.
2.2
Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bruk av dette nettstedet.
2.3
Gyldighet: generelle vilkår og betingelser. I tillegg, Europeisk lovgivning, så fremt dette ikke er behandlet I lokal lovgivning.
2.4
Hvis en bestemmelse i bruksvilkårene er ugyldig eller ikke kan håndheves, vil de resterende bestemmelsene i vilkårene opprettholde sin virkning i full kraft. Festivus Media BV skal erstatte de ugyldige bestemmelsene med nye bestemmelser, hvorpå så mye som mulig av formålet og intensjonen i den ugyldige bestemmelsen opprettholdes.
2.5
Festivus Media BV har når som helst rett til å endre disse vilkårene for bruk og / eller gi supplement til vilkårene. Endringene for bruksvilkårene skal gjøres kjent per e – post eller på plattformen og trer i kraft 14 dager etter bekjentgjørelsen. De mest aktuelle bruksvilkårene er tilgjengelig via plattformen og på nettsiden. Dersom brukeren fortsetter å benytte seg av plattformen etter endring og / eller supplement av vilkårene for bruk, aksepterer dermed brukeren de endrede og / eller supplerte vilkårene ugjenkallelig. Hvis brukeren ikke godtar de endrede og / eller supplerte vilkårene for bruk, er hans eneste alternativ, i overensstemmelse med artikkel 11, å slutte og bruke kontoen samt slette den, hvorpå brukeren ikke lenger kan benytte seg av tjenesten.

Artikkel 3. Tjenesten


3.1
Hovedmålet med tjenesten er å sette brukeren i kontakt med andre brukere, som deretter kan kommunisere med hverandre via plattformen.
3.2
Tjenesten som Festivus Media BV tilbyr brukeren består av visning av plattformen, hvorpå brukeren kan opprette en konto. Etter opprettelse av en konto kan brukeren utveksle meldinger med øvrige brukere, gitt at brukeren har tilstrekkelig med poeng («credits»).
3.3
Bruk av tjenesten er kun tillatt for brukere over 18 år. Dersom brukeren er yngre enn 18 år, ikke kan akseptere innholdet i plattformen og / eller befinner seg utenfor det geografiske området hvor tjenesten er rettet til, skal brukeren øyeblikkelig slutte å bruke tjenesten og slette kontoen sin. Dersom brukeren handler i strid med denne artikkelen, skal Festivus Media BV slette brukerens konto umiddelbart, uten å refundere brukerens poeng («credits»).
3.4
Brukeren kan lage en profil ved å fullføre en registreringsprosess. Brukeren garanterer at all informasjon som er han / hun har oppgitt i sin konto er korrekt, fullstendig og tidsaktuelt og at eventuelle endringer i personlige egenskaper og / eller preferanser skal oppgis i kontoen umiddelbart. Ved å fullføre registreringen og besøke siden, gir brukeren nettsiden / tjenesten lisens til å bruke intellektuelle eiendomsrettigheter fra innholdet som ble sendt av brukeren til nettstedet. Denne lisensen inkluderer særlig nettsidens rett til å duplisere, reprodusere, modifisere, oversette, skanne, bruke innholdet for offentlig publikasjon, både kommersielt og ikke – kommersielt, å tillate i en underliggende lisens eller på annen måte overføre innhold som er relatert til profiler.
3.5
Brukeren har ikke lov til å logge seg på profiler for en tredjepart for å overføre disse og / eller gi en tredjepart anledning til å bruke egen profil. Dersom opplysninger om brukeren ikke lenger er nøyaktige eller fullstendige, uavhengig av hvilken årsak, er brukeren pålagt å endre sine opplysninger slik at de er aktuelle for nåtiden. Dersom brukeren oppgir falske eller ufullstendige opplysninger om seg selv, har Festivus Media BV rett til å slette eller deaktivere brukerkontoen.
3.6
Brukeren har det fulle ansvaret for ivaretakelse av brukernavn og passord. Kun brukeren er ansvarlig for bruk av egen brukerkonto gjennom en tredjepart, uavhengig av hvordan en tredjepart har fått tilgang til brukerkontoen. Når misbruk av brukerkonto oppdages (eller mistenkes), er brukeren forpliktet til å kontakte Festivus Media BV uten forsinkelse.
3.7
Festivus Media BV kan aldri holdes ansvarlig for bruk eller upassende bruk av kontoen.
3.8
Det er straffbart å skaffe seg tilgang til denne nettsiden på en uautorisert måte. Festivus Media BV vil i slike saker kreve erstatning.
3.9
Det er ikke tillatt å kopiere innhold med hensyn til andre profiler, duplisere eller liknede. Bruk av tjenestene er kun for personlige og private formål.
3.10
Det er forbudt for brukeren å legge ut innhold eller spre innhold på plattformen som; i) krenker eller kan krenke rettighetene til Festivus Media BV, andre brukere av plattformen og / eller en tredjepart, som inkluderer intellektuelle eiendomsrettigheter og personvernrettigheter, ii) ulovlig innhold eller som viser til ulovlig innhold, iii) kan skade omdømmet til Festivus Media BV, iv) inneholder ærekrenkende, fornærmende, uanstendige, støtende eller er av voldelig karakter eller som på annen måte er i strid med gjeldene standarder for anstendighet, skjønnsmessig vurdert av Festivus Media BV, eller v) på annet vis er ulovlig. Brukeren er fullt ansvarlig for alle skader som følge av brudd på denne garantien.
3.11
Det er ikke tillatt å bruke siden til ulovlige handlinger, praktisering av ulovlige handlinger og / eller til handlinger som er gjort eller er tenkt gjort på en slik måte at de er I strid med allment aksepterte normer og verdier. Med dette mener vi blant annet følgende lover: tyveri og krenkelser av intellektuelle eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker, intellektuelle eiendomsrettigheter i henhold til EU direktiv 96/9 som omhandler rettsvern av databaser, patentrettigheter og modelloven). Tyveri: ulovlig og / eller kriminell formidling av hemmelig eller konfidensiell informasjon; ulovlig og / eller kriminell distribusjon av tekst og / eller lyd og videomateriale, herunder rasistiske bemerkninger, (barne) pornografi, kriminell datautveksling, grovt språk og så kalte « e – post bomber» (mail bombs) og bedrive datasnoking (hacking) på nettsiden; ødelegge, skade eller gjøre fungerende systemer eller automatisert programvare ubrukelig og i forhold til andre brukere; distribuere virus eller annen forsettlig destruksjon av kommunikasjon eller datalagring; skaffe seg tilgang ved hjelp av falske nøkler, feil passord eller feil informasjon.
3.12
Det er ikke tillatt å bruke personlige data fra en annen person, som du mottar via nettsiden, uansett formål. Dette inkluderer overføring av disse opplysningene til tredjeparter eller sende e – post til folk om informasjon på nettsiden. Du godtar at det er forbudt å sende søppelpost («junk mail»), uønsket e- post («spam»), kjedebrev, «mailings eller «bulk messaging» til brukere eller tidligere brukere.
3.13
Det er ikke tillatt å legge ut eller publisere bilder av andre personer enn deg selv på nettsiden. Nettsiden forbeholder seg retten til å avslå, endre eller slette bilder og animasjoner.
3.14
Det er forbund, direkte eller indirekte, å legge ut kontaktdetaljer slik som telefonnummer, adresse, etternavn, URLs, e – postadresser eller annen personlig informasjon som utgår fra profilen din eller fra bilder. Nettsiden forbeholder seg retten til å avslå, modifisere eller slette profiler.

Artikkel 4. Poen ("credits)


4.1
Festivus Media BV gjør sitt ytterste for at nettsiden skal være tilgjengelig hele tiden og opprettholdt gjennom alle tilgjengelige midler.
4.2
Brukeren kan ikke under noen omstendigheter holde Festivus Media BV ansvarlig for tap knyttet til vedlikehold, problemer, intervensjoner, endringer eller restriksjoner I funksjonalitet eller andre ting som har innvirkning på nettsidens tilgjengelighet eller andre tjenester fra Festivus Media BV.
4.3
Dersom du tror at din informasjon har blitt kopiert på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, eller at dine intellektuelle rettigheter er krenket, vennligst ta direkte kontakt med oss.
4.4
Festivus Media BV er ikke ansvarlig for om innholdet I profilene er korrekte, fullstendige og dagsaktuelle. Innholdet gjenspeiler utelukkende brukerens meninger. Noen profiler, annonser eller innlegg kan være ment som underholdning. Fysisk kontakt er ikke mulig i alle tilfeller. Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for direkte eller indirekte ødeleggelser som resultat etter bruk av nettsiden. Vi fornekter alt ansvar utover det som er tillatt I lovgivningen, uavhengig av måten, handlingen eller forsømmelsen ble begått på av andre brukere.
4.5
Festivus Media bruker blant annet, sider levert av en tredjepart (av og til mot et gebyr) for å kunne omdirigere brukere på din nettside. Disse tredjepartene er selv ansvarlig for sine hyperlinker (koblinger) samt for drift og markedsføring på din nettside.
4.6
Festivus Media jobber med markedsføring på flere ulike datingsystemer. Noe som innebærer at profilen din er tilgjengelig på flere nettsider. Dette øker dine sjanser for å oppnå suksessfulle kontakter.
4.7
Festivus Media BV er ikke ansvarlig for plasserte markedsføringsannonser som er publisert av tredjeparter eller av markedsføringspartnere av Festivus Media BV på nettsiden. Festivus Media BV er ansvarlig for å oppnå og sikre riktig funksjonalitet på nettsiden.

Artikkel 5. Innhold


5.1
Innholdet på eksterne linker som er plassert på vårt nettverk er ikke kontrollert av oss, ansvaret for innholdet ligger hos den enkelte leverandør. Innholdet på denne siden er blitt utarbeidet med den største forsiktighet.
5.2
Denne nettsiden er ment brukt som underholdning, den er eksplisitt ikke meningen at nettsiden skal fremskaffe fysiske avtaler. Den kan brukes for å bli kjent med andre mennesker og for flørting med attraktive mennesker eller med simulerte brukerprofiler. Festivus Media forbeholder seg retten til å sende meldinger til denne siden med selvlagde profiler. Dette er fiktive profiler hvor fysiske avtaler er umulige.
5.3
Festivus Media BV forbeholder seg retten til å kontrollere samtaler med selvlagde profiler på nettsiden. Dette er fiktive profiler hvor fysiske avtaler er umulige.
5.4
Festivus Media BV er ikke ansvarlig for profiler som bryter loven. Festivus Media BV foretar ikke en kontinuerlig kontroll av profiler. Når en bruker har brutt lovbestemte grenser informeres Festivus Media BV direkte. Festivus Media vil da gjøre sitt ytterste for å unngå at lovbrudd gjentas og sletter om nødvendig aktuelle uttalelser på nettsiden.
5.5
Festivus Media BV bruker tredjeparts nettsider (av og til mot et gebyr) for å videresende datatrafikk til andre nettsider. Tredjeparter som er ansvarlig for linker (koblinger), er selv ansvarlig for innholdet på siden deres og måten brukeren bruker hyperlinkene (koblingene) på, på deres nettside.
5.6
Brukeren benytter seg av lisensen (tillatelsen) til Festivus Media BV for å bruke intellektuelle eiendomsrettigheter av innholdet som blir sent av brukeren til nettstedet. Denne lisensen inkluderer særlig nettsidens rett til å duplisere, reprodusere, modifisere, oversette, skanne, bruk for offentlig publikasjon, både kommersielt og ikke – kommersielt, å tillate i en sub -lisens eller på annen måte overføre innhold som er relatert til profiler (informasjon, bilder, videoer, beskrivelser, søkekriterier etc).

Artikkel 6. Personvern


6.1
Festivus Media BV utviser den største forsiktighet hva angår beskyttelse av personlig data for brukere på nettsiden. For tilleggsinformasjon, vennligst les retningslinjene for personvern på nettsiden.
6.2
Under besøk på siden og / eller ved bruk av tjenester, vil informasjon om brukeren bli loggført. Denne informasjonen er nødvendig for å sikre riktig funksjon på nettsiden, samt for optimalisering / forbedring på nettsiden og andre tjenester fra Festivus Media BV. Denne typen informasjonen kan brukes i forbindelse med problemløsning og / eller overvåkning av potensielle overskridelser av vilkår og betingelser I lovbestemmelser eller for andre forhold som Festivus Media BV finner nødvendig.
6.3
Festivus Media BV skal utvise den største forsiktighet når det kommer til beskyttelse av slik type informasjon og vil aldri dele denne informasjonen med en tredjepart.
6.4
Ved overskridelser eller brudd på bestemmelsene I vilkår og betingelser, handlinger som bryter loven og / eller ved bedrageri, vil brukerkontoen sperres med øyeblikkelig virkning og medlemskapet vil uten varsel avsluttes umiddelbart. Kostnadene forbundet med fastsettelse av misbruk eller bedrageri plasseres hos brukeren. Dette gir Festivus Media BV retten til å påføre brukeren de påløpte juridiske kostnadene og ekstra kostnader.

Artikkel 7. Betalinger


7.1
Kunden kan når som helst si opp avtalen per telefon eller ved å bruke Festivus Media BV sitt kontaktskjema på nettsiden. Instruksjoner om kontaktskjemaet står beskrevet på siden. Ved oppsigelse av avtalen gjelder gjensidige betalingsforpliktelser.
7.2
Kunden plikter å betale kostnadene knyttet til bruk av tjenestene til sin nettverksoperatør. Satsene skal betales pluss moms og andre lovpålagte skatter, dersom ikke annet er avtalt.
7.3
The contact Festivus Media BV fastslår etableringen av obligatorisk beløp, med mindre kunden kan motbevise at kontaktopplysningene er feil.
7.4
Alle priser er gyldige og bindende, en betalingsforpliktelse trer I kraft fra det øyeblikket avtalen inngås.
7.5
Brukeren er selv ansvarlig for anskaffelse av og / eller riktig drift av infrastruktur og tilhørende telekomtjenester (herunder internettforbindelse) som er nødvendig for å bruke tjenestene.
7.6
Bemerk at kjøpte poeng (“credits”) er gyldige I maksimalt 12 måneder.

Artikkel 8. Refleksjon


8.1
Den lovfestede angrefristen fastsatt i artikkel 7: 46c para 1 BGB er ikke påkrevd for denne tjenesten

Artikkel 9. Håndtering kommentarer


9.1
Alle klager I forbindelse med bruk av nettsiden, kvalitet eller andre klager vil bli behandlet seriøst av Festivus Media BV.
9.2
Brukeren oppfordres til å sende skriftlige klager via e – post.
9.3
Festivus Media BV er forpliktet til å forsøke å finne en løsning på klagen innen 10 dager. Festivus Media BV vil besvare klagen skriftlig via e – post.
9.4
Festivus Media BV refunderer I prinsippet ingen innbetalte beløp fra kunder.

Artikkel 10.Brukerkonflikter


10.1
Nettsiden er ikke involvert I kommunikasjonen mellom brukere, dersom det skulle oppstå uoverensstemmelser med andre brukere, skal Festivus Media BV holdes utenfor alle krav, skader (direkte eller indirekte), i hvilken som helst form eller på hvilken som helst måte, mistenkte eller uventede, avslørte eller ikke avslørte som følge av eller i forbindelse med denne type saker.

Artikkel 11. åndsverk


11.1
Alle intellektuelle eiendomsrettigheter og liknede rettigheter knyttet til tilbudte tjenester på nettsiden, produkter og informasjon tilhører utelukkende Festivus Media BV og deres eventuelle lisensgivere.
11.2
Det er forbudt å reprodusere innholdet på denne siden uten skriftlig samtykke fra Festivus Media BV. De intellektuelle eiendomsrettighetene i alle tekster, bilder, lyder og software på denne siden tilhører Festivus Media BV og deres eventuelle lisensgivere.
11.3
Hvis brukere sender tekster, bilder, audio og / eller software til Festivus Media BV eller på nettsiden, overføres alle intellektuelle eiendomsrettigheter i innholdet til Festivus Media BV og beskytter Festivus Media BV fra alle krav fra tredjeparter. Festivus Media BV har dermed rett til å bruke disse bidragene kommersielt.
11.4
Skulle Festivus Media BV (angivelig) ha motsetninger eller (påståtte) uakseptable linker (koblinger) på nettstedet, har Festivus Media BV rett til, men ikke plikt til, å fjerne innholdet eller linkene (koblingene) umiddelbart.

Revidering av disse Vilkår og betingelser


12.1
Festivus Media BV forbeholder seg retten til og når som helst kunne revidere publiserte og tilgjengelige priser og tjenester oppgitt på nettsiden. Dette innebærer å justere eller fullføre bestemmelsene beskrevet i Generelle vilkår og betingelser. Det er brukerens ansvar og jevnlig oppdatere seg på gjeldene vilkår og bestemmelser. Hvis du bruker nettstedet etter at endingene er trådt i kraft betyr det at du aksepterer endringene.
12.2
Festivus Media BV avviser alle former for ansvar for eventuelle negative konsekvenser som kan ha oppstått som følge av endinger av innholdet eller nettsiden eller i vilkår og bestemmelser.